Innovatiemanagement

Innovatie, het managen van innovatieprocessen.
Dit omvat beleidsadvisering, en de doorvertaling van de strategie naar de operationele uitvoering.

Veel directies hebben de wil tot innovatie, echter de opstart en doorstart is moeizaam. De “waan” van de dag, de prioriteiten en het timemanagement blijken showstoppers te zijn. Focus en innovatiemanagement blijken die aanjagers van innovatie te zijn, die het gewenste en zichtbare succes realiseren..

Ook vinden wij het belangrijk om de organisatie, als kennisinstituut, in de relevante markten te positioneren. Imagineering van de medewerker, als kennisdrager van de klant en de processen is een onderdeel van onze inzet om het concurrentieel vermogen van de klant te versterken.

Concreet;

  • strategische audit op innovatie
  • beleidsontwikkeling voor de innovatiestrategie
  • implementatie en innovatiemanagement
  • double loop learning; documenteren van het geleerde

“Het gaat om overleven en winnen” ...Ceo van een concern