HR innovatie

In de ontwikkelde landen is de grote uitdaging om kenniswerkers productiever te maken. In een hoog tempo vormt de kenniswerker het merendeel van de werkenden in alle sectoren. Het draait bij de kenniswerker om de hoeveelheid, de kwaliteit en de ambitie om de kennis toe te passen in het werk en de samenwerking. Belangrijk daarbij is de persoonlijke creativiteit en het ‘ondernemend werken” als fundament voor innovatie.

De kenniswerker creëren en behouden is de uitdaging voor het management in een zeer gespannen arbeidsmarkt.

Wij adviseren bij de ontwikkeling van de strategie om de positie in de arbeidsmarkt te versterken en  kennismanagement en de bijbehorende aspecten van Human Resources in de organisatie te organiseren en te implementeren.

Ons werk is het vinden en exploiteren van de in de organisatie aanwezige innovatiekracht en het vertalen daarvan in resultaat, concurrerend vermogen en ambitie, zodanig dat de kenniswerker en de organisatie daarbij baat heeft.

Concreet;

  • strategische oriëntatie op kennismanagement en de kenniswerker
  • organisatie van kennisgroepen en innovatief vermogen
  • innovatie van HR procedures
  • versterking van de positie in  de arbeidsmarkt

“ Het succes van de toekomstige ondernemingen wordt niet bepaald door Kapitaal of Marketing

maar door Kennis en creativiteit”. ...Peter Drucker, Managementgoeroe